‏تنها یک مرتبه بوسیدن 80 میلیون باکتری را منتقل می کند

1394/02/01 664 بازدید چاپ

بر اساس آخرین مطالعه بوسیدن 80 میلیون باکتری را منتقل می کند. بطور طبیعی 100 تریلیون میکروارگانیسم در بدن ما زندگی می کنند. این میکروارگانیسم ها برای هضم غذا، سنتز کردن مواد مغذی و پیشگیری از بیماریها حیاتی هستند. محققین به این نکته اشاره کرده اند که آیتم های مختلفی برای شکل دهی میکروارگانیسم های ما که microbiota نامیده می شوند مهم هستند، از جمله عوامل ژنتیکی، رژیم غذایی و سن.

اما عوامل محیطی- از جمله افرادی که با آنها در تماس هستیم روی microbiota تاثیر می گذارند. این مطالعه نشان می دهد که در دهان ما بالغ بر 700 باکتری وجود دارد و این باکتری ها از افرادی که با انها در تماس هستیم تاثیر می پذیرند.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات