‏بزاق بیش از آنچه ما تصور می کنیم، از دندان ها در مقابل پوسیدگی محافظت می کند

1394/01/17 608 بازدید چاپ

بر اساس مطالعات جدید مخاط -0.5درصد بزاق که آب نیست- حاوی مواد بزاقی است که از دندان در مقابل باکتری عامل پوسیدگی بنام Streptococcusمحافظت می کند.  مطالعات اخیر نشان می دهد که این مخاطهای بزاقی نقش مهمی را در سلامت دهان ما ایفا می کنند.

قبلا اینگونه تصور می شد که مخاطهای بزاقی خواصی از جمله ایجاد خاصیت لغزندگی و الاستیکی در بزاق دهان دارند. اما اکنون اینگونه به نظر می رسد که آنها نقش مهمی را در دفاع از دهان در مقابل پاتوژن ها و سلامت بشر ایفا می کنند.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات