از دست دادن دندان با کند شدن ذهن و بدن ارتباط ‏دارد

1393/11/27 702 بازدید چاپ

تحقیقات جدید نشان می دهد که حافظه و سرعت راه رفتن سالمندانی که تمامی دندانهایشان را از دست داده اند در مقایسه با سالمندانی که برخی از دندانهایشان را هنوز دارند، با سرعت بیشتری کاهش می یابد. ارتباط میان از دست دادن دندان و حافظه افراد پس از مطالعات بسیار با در نظر گرفتن تاثیر محدوده وسیعی از فاکتورها روی حافظه  از جمله سیگار کشیدن و نوشیدن الکل، افسردگی، و وضعیت اقتصادی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. هرچند با بررسی تاثیر کلیه فاکتورهای ذکر شده، اثبات شده است افرادی که دندان ندارند در مقایسه با افرادی که دندان دارند آهسته تر راه می روند.

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات