دکتر عارف عباسیان

دکتر عارف عباسیان

سوابق علمی:

ارتودنتیکس – فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی مشهد -1375

فلوشیپ ارتو سرجری

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت دهان و دندان

 

 

 

 

 

 

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات