دکتر سید باقر علوی

دکتر سید باقر علوی

سوابق علمی:

متخصص دندانپزشکی ترمیمی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- 1388.

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت دهان و دندان

دارای مقالات ISI در زمینه ترمیم

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات