دکترسیدعباس شاکری

دکترسیدعباس شاکری

سوابق علمی:

فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1370

فارغ التحصیل رشته تخصصی پریودنتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1375  

دارای بورد تخصصی پریودانتیکس

فارغ التحصیل فلوشیپ ایمپلنتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1387

سوابق اجرایی:

عضو علمی مرکز تحقیقات ایمپلنت دانشگاه تهران

عضو علمی مرکز پوستاک (Postdoctora) دانشگاه تهران

عضو انجمن پریودنتولوژی ایران

عضو انجمن پریودنتولوژی امریکا

عضو انجمن علمی ICOI

دارای بیش از ده مقاله علمی و تحقیقاتی در مجلات معتبر داخلی و خارجی

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات