بوی بد دهان

مقاله های دسته بوی بد دهان

بوی بد دهان و راهکارهای رفع آن

بوی بد دهان و راهکارهای رفع آن

بوی بد دهان یک بوی ناخوشایند است. این امر تنفس بدبو نیز نامیده می شود. این بوی بد بسته به علت رخدادن آن می تواند گاه به گاه رخ دهد و یا بلند مدت باشد. میلیونها باکتری در دهان زندگی می کنند، بویژه در پشت زبان. در بسیاری از افراد این باکتریها از دلایل اولیه بوی بد دهان هستند. گرم بودن دهان، و شرایط مرطوب برای رشد این باکتری ها ایده آل هستند. اغلب بوی بد دهان بدلیل وجود چیزی داخل دهان است.

ادامه مطلب

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات