کودکان وغذای دوستدار دندان

مقاله های دسته کودکان وغذای دوستدار دندان

کودکان و غذاهای دوستدار دندان

کودکان و غذاهای دوستدار دندان

بسیاری از والدین تلاش می کنند به فرزندان خود تنقلات و غذاهایی را بدهند که برای بدن آنها – از جمله دندانهایشان- مفید باشد. کارشناسان بر این عقیده اند که یک کودک برای رشد مناسب و سالم بودن به تمامی گروههای مهم غذایی نیاز دارد. زمانیکه غذاهای شکری و چسبنده به رژیم غذایی کودک وارد می شوند، ریسک پوسیدگی بالا می رود

ادامه مطلب

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات