آشنایی با دندانهای شیری

مقاله های دسته آشنایی با دندانهای شیری

دندانهای کودک شما

دندانهای کودک شما

زمانیکه کودکان متولد می شوند، تقریبا تمامی دندانهای شیری وی شکل گرفته اند. این دندانها در لثه ها پنهان هستند. این دندانها معمولا در 6 ماهگی شروع به درآمدن می کنند.

ادامه مطلب
رشد دندانهای شیری

رشد دندانهای شیری

دندانهای شیری اهمیت زیادی در نگهداری فضا تا زمان درآمدن دندانهای دائمی ایفا می کنندو به همین جهت مراقبت از آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

ادامه مطلب
درآمدن دندانهای شیری

درآمدن دندانهای شیری

دندانهای شیری کودکان تقریبا از 6 ماهگی شروع به درآمدن می کنند.

ادامه مطلب

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات