بهداشت کودکان 12تا18ماه

مقاله های دسته بهداشت کودکان 12تا18ماه

بهداشت دهان و دندان نوزادان از 12ماهگی تا 18 ماهگی

بهداشت دهان و دندان نوزادان از 12ماهگی تا 18 ماهگی

دندانهای نوزادان به منظور صحبت کردن، خوردن و لبخند زدن اهمیت دارند. دندانهای نوزادان همچنین فضایی را برای دندانهای بزرگسالی (دائمی) نگاه می دارند و آنها را به جای مناسب خود راهنمایی می کنند.

ادامه مطلب

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات