اگر بیماری قلبی عروقی دارید بخوانید

مقاله های دسته اگر بیماری قلبی عروقی دارید بخوانید

بیماری های قلبی و تاثیرات آن روی دهان و دندان

بیماری های قلبی و تاثیرات آن روی دهان و دندان

برخی از بیماریهای قلبی-عروقی (قلب و شریان) ممکن است روی سلامت دهان و دندان شما تاثیر گذارد. همچنین ممکن است این بیماری ها روی نحوه درمان شما و نحوه دریافت خدمات دندانپزشکی تاثیر گذارد.

ادامه مطلب

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات