چه انتظاری باید داشته باشیم؟

مقاله های دسته چه انتظاری باید داشته باشیم؟

تشخیص

تشخیص

اغلب افراد با چکاپهای دندانپزشکی آشنا هستند. در مطب دندانپزشکی یک بهداشتکار دندانهای شما را جرم گیری کرده و گاهی اوقات از شما عکس اشعه X می گیرد. سپس دندانپزشک عکسها را چک کرده و علائم پوسیدگی، تغییرات لثه، و علائم بیماریهای دهان و سرطان دهان را بررسی می نماید.

ادامه مطلب

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات