بیماری لثه

مقاله های دسته بیماری لثه

بیماری لثه

بیماری لثه

بیماری لثه عبارت است از تورم، درد یا عفونت بافتهای حمایت کننده و نگهدارنده ی دندان . دو نوع اصلی از بیماری لثه وجود دارد: ورم لثه (آماس) و بیماری پریودنتال

ادامه مطلب

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات