ترمیم دندان

مقاله های دسته ترمیم دندان

انواع پر کردگی ها

انواع پر کردگی ها

تعداد مختلفی از انواع فیلینگ وجود دارد، شامل: آمالگام (نقره ای رنگ) پرکردن کامپوزیت (هم رنگ دندان) glass ionomer (هم رنگ دندان)

ادامه مطلب
ونیر چیست؟

ونیر چیست؟

ونیرها روش ایده الی برای دندانهای تیره یا کدر، بستن فاصله زیاد بین دندانهای جلویی یا ترمیم ترکها و لب پریدگی ها هستند.

ادامه مطلب
ترمیم زیبایی

ترمیم زیبایی

دندانپزشکی دیگر مانند گذشته محدود به پرکردن یا کشیدن دندان نیست. امروزه بسیاری از افراد همانند جراحی های زیبایی و کاشت مو، دندانپزشکی زیبایی انجام می دهند، تا ظاهر خود را بهبود بخشند.

ادامه مطلب

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات