آفت دهان

مقاله های دسته آفت دهان

آفت دهان چیست

آفت دهان چیست

زخم‌هاي آفتي مي‌تواند بسيار دردناك بوده و با فعاليت‌هاي روزمره بيمار تداخل ايجاد نمايد. از طرف ديگر اين زخم‌ها مي‌توانند آزار اندكي را براي بيمار ايجاد نمايند.

ادامه مطلب

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات