دندانهای حساس

مقاله های دسته دندانهای حساس

حساسیت دندان

حساسیت دندان

حساسیت دندان زمانی رخ میدهد که عاج دندان (لایه میانی) دندان در معرض قرار گرفته است (بدون پوشش مانده است). بطور معمول، عاج دندان توسط مینای بالای خط لثه و توسط سمنت زیر خط لثه پوشیده شده است.

ادامه مطلب

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات