همه چیز درمورد پوسیدگی دندان

مقاله های دسته همه چیز درمورد پوسیدگی دندان

چگونه یک دندان پوسیده می شود

چگونه یک دندان پوسیده می شود

توضیح تصویری چگونگی پوسیدگی دندان

ادامه مطلب
پوسیدگی دندان

پوسیدگی دندان

پوسیدگی زمانی اتفاق می افتد که شکر موجود در غذا و نوشیدنی ها با باکتری موجود در دهان واکنش داده و اسید را تشکیل می دهد.

ادامه مطلب
پوسیدگی دندان در کودکان

پوسیدگی دندان در کودکان

در مورد اینکه چه زمانی حفره پوسیدگی بوجود می آید، گذشته بهترین شاخص آن چیزی هست که در آینده رخ خواهد داد. اگر فرزند شما یک حفره پوسیدگی داشته باشد، دهان او باکتریهای ضروری برای ایجاد حفره پوسیدگی را دارد. هر چقدر فرزند شما حفره پوسیدگی بیشتری داشته باشد، احتمال ایجاد حفره پوسیدگی در وی در آینده بیشتر است.

ادامه مطلب
پوسیدگی دندان در بزرگسالان

پوسیدگی دندان در بزرگسالان

در مورد اینکه چه زمانی حفره پوسیدگی بوجود می آید، تجربه گذشته بهترین شاخص برای آنچه در آینده رخ خواهد داد می باشد. اگر اخیرا حفره پوسیدگی داشته اید، دهان شما هنوز حاوی باکتریهای عامل آن است. هرچقدر که اخیرا حفره پوسیدگی بیشتری داشته اید، نشان دهنده این است که احتمال ابتلا به حفره پوسیدگی در آینده برای شما بیشتر است.

ادامه مطلب

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات