‏حباب های ریزموجود در آب تجهیزات و دندان را بطور موثری تمیز می کنند

1394/12/04 688 بازدید چاپ

استرلیزاسیون کلید ایمنی بیمار است. کلنسین ها نیاز دارند اطمینان یابند که تجهیزاتشان قبل از استفاده مجدد بطور کامل تمیز شده اند. محققین در دانشگاه Southampton یک وسیله ی مافوق صوت ساخته اند که به گفته آنان می تواند توانایی آب را برای تمیز کردن ابزار و نیز تمیز کردن دندان ارتقا دهد.

این دستگاه از جریان ملایم آبی که از درون یک نازل عبور می کند استفاده می نماید مافوق صوت و حبابهای ریز تولید میکند و بطور اتوماتیک سطوح را سایش می دهد. این کار بطور قابل توجهی قدرت تمیز کردن آب را کاهش می دهد درحالیکه نیاز به فعالیتهای اضافی و حرارت دهی، و ریسکهای آلودگی کاهش می یابد و در هزینه ها صرفه جویی می شود.

این وسیله تنها با استفاده از آب سرد، آلودگی بیولوژیکی بافتها را از وسایل جراحی برمیدارد. همچنین بافت نرم را از استخوان ها برمیدارد، که قبل از پیوند عضو برای جلوگیری از پس زدن پیوند توسط سیستم ایمنی بدن ضروری می باشد. همچنین این وسیله باکتری های بایوفیلمی را بر میدارد که نوعا باعث عفونت و بیماریهای دندانی می شوند.

در ادامه بررسی ها، محققین این طرح معتقدند این وسیله بعنوان ابزار بهداشت دهان نیز می تواند بکار رود.

See more at: http://www.dentistrytoday.com/news

ارسال دیدگاه جدید

سوال از دندانپزشک
پاسخ سوالات شما

سوال از دندانپزشکپاسخ سوالات شما

پنل دندانپزشکان
ارزیابی خطر

پنل دندانپزشکانارزیابی خطر

آخرین سوالات